Liikennevakuuttamisen uusi laki ja kevyet sähköajoneuvot

Liikennevakuutuslain uudistus hyväksyttiin toukokuussa 2024 ja uusi laki tulee voimaan 1.6.2024. Tämä lakiuudistus tuo monet – mutta ei kaikkia – 25 km/h kulkevat sähköajoneuvot liikennevakuutuksen piiriin, eli niissä on oltava voimassa oleva liikennevakuutus, jotta niitä saa käyttää liikenteessä.

Mitkä kevyet sähköajoneuvot tulee liikennevakuuttaa?

Kesäkuun alusta alkaen liikennevakuutus tulee olla sellaisilla kevyillä sähköajoneuvoilla, jotka painavat yli 25 kg tai kulkevat yli 25 km/h. Jälkimmäinen ehto on Suomessa hieman turha, koska laillisesti liikenteessä kulkevat rekisteröimättömät kevyet sähköajoneuvot eivät saa kulkea yli 25 km/h, joten käytännössä määräävä tekijä on kevyen sähköajoneuvon paino. Monet rakenteeltaan järeämmät kevyet sähköajoneuvot, kuten Kontio Kruiser tai Coopop sekä rungoltaan niiden kaltaiset kevyet sähköajoneuvot painavat yli 25 kg, jolloin ne kuuluvat liikennevakuutuksen piiriin. Alla taulukko joistakin yleisimmistä kevyistä sähköajoneuvoista sekä niiden painoista.

Kontio Kruiser 2.0 54 kg
Coopop Rugged 55,4 kg
Skyteam e-Mini 55 kg
Xiaomi Mi M365 12,5 kg
Elid S3 15,8 kg

Näistä esimerkeistä kaikki, joiden paino on yli 25 kg, kuuluvat siis 1.6.2024 alkaen liikennevakuutuksen piiriin. Esimerkkitaulukossa vertailun vuoksi olevat sähköpotkulaudat sitä vastoin jäävät selkeästi alle 25 kg painorajan, joten niitä ei jatkossakaan tarvitse vakuuttaa. Poikkeuksen kuitenkin tekevät vuokrakäytössä olevat sähköpotkulaudat, joihin vaaditaan liikennevakuutus.

Sähköavusteiset polkupyörät eivät tarvitse liikennevakuutusta

Poikkeuksen liikennevakuutuslain helppoon 25 -sääntöön (25 kg / 25 km/h) tekevät kuitenkin sähköavusteiset polkupyörät. Mikäli sähköavusteinen polkupyörä täyttää kaikki seuraavat ehdot, sille ei tarvitse hankkia liikennevakuutusta:

  • Sähkömoottori toimii vain, kun pyörän polkimia poljetaan. Moottori siis ainoastaan avustaa, eikä polkupyörän moottori toimi missään oloissa ilman, että pyörällä poljetaan.
  • Sähkömoottori lopettaa avustamisen, kun ajonopeus ylittää 25 km/h, eli nopeammissa vauhdeissa pyörä liikkuu vain polkemalla.
  • Moottorin teho on enintään 250 W.

Kaikkien kolmen yllä mainitun ehdon täyttyessä sähköavusteinen polkupyörä siis ei jatkossakaan tarvitse liikennevakuutusta. Nämä rajat ovat normaalit laillisen sähköavusteisen polkupyörän rajat, eli mikäli olet ostanut luotettavalta kotimaiselta kauppiaalta sähköavusteisen polkupyörän joka on sallittu Suomessa liikenteeseen, voit melko luottavaisesti olettaa, että pyörään ei tarvita liikennevakuutusta. Tarvittaessa polkupyörän myyjäliike tai maahantuoja auttaa varmasti selvittämään, täyttääkö pyörä nämä ehdot.

Maastokäyttöön tarkoitettu kevyt sähköajoneuvo

Kaikilla niillä ajoneuvoilla, joihin tämän lain mukaan tarvitaan 1.6. lähtien liikennevakuutus, on vakuutuksen oltava voimassa kun laitteella lähdetään ajamaan. Vaikka ajoneuvo olisi tarkoitettu pelkästään maastoajoon, tulee sillä olla myös maastossa ajaessa voimassa oleva liikennevakuutus.

Mistä liikennevakuutus hankitaan?

Liikennevakuutuksen sisältö on määritelty laissa, joten jokaisen vakuutusyhtiön kevyille sähköajoneuvoille tarjoama vakuutus on sisällöltään samanlainen. Vakuutuksen hinnassa tulee varmasti olemaan vakuutusyhtiöiden välillä eroja, joten vakuutuksen hintojen vertailu kannattaa. Koska kevyen sähköajoneuvon käyttökausi ei useimmille ole koko vuosi, kannattaa varmistaa, saako vakuutuksen keskeytettyä varastoinnin ajaksi esimerkiksi talvella. Varastoinnin aikana ajoneuvolla ei tarvitse olla voimassa olevaa liikennevakuutusta, mutta heti kun sillä lähdetään ajamaan, on vakuutuksen oltava voimassa.

Tämä artikkeli on kirjoitettu 4.5.2024 senhetkisen tiedon pohjalta. Varmista aina ajantasainen lainsäädäntö. Artikkeli on tarkoitettu yleispäteväksi ohjeeksi suurimpaan osaan tilanteista emmekä vastaa mahdollisista virheistä.